Privacy policy

Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op de vraag wat uw rechten zijn.

Wie zijn we

Wij zijn Unilogic B.V. gelegen te Bergerweg 110 in Sittard (Nederland). Ons site-adres is: https://www.unilogic.nl/. Voor eventuele vragen betreffende ons privacy beleid kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 046 457 18 30 of per email aan info@unilogic.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op de vraag wat uw rechten zijn.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Nieuwsbrieven

Unilogic verwerkt, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen met daarin onder andere relevante ontwikkelingen. U kunt de door u gegeven toestemming altijd gemakkelijk en snel intrekken door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Social Media

Unilogic maakt gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn en Facebook. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of naam, e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door de browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Unilogic uw persoonsgegevens niet met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Unilogic heeft gesloten, deelt Unilogic uw persoonsgegevens wel met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Unilogic en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van Unilogic, persoonsgegevens voor Unilogic. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal Unilogic uw persoonsgegevens met derden delen. Unilogic maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Hubspot & MailChimp

Voor marketingdoeleinden maken wij gebruik van Hubspot en Mailchimp.  Uw gegevens worden volgens de AVG wet behandeld. U zult alleen nieuwsbrieven via Mailchimp ontvangen, wanneer u daarmee heeft ingestemd via onze website. U kunt u ten alle tijden afmelden voor onze nieuwsbrief, uw gegevens worden direct gearchiveerd. 

Google Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly. For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO. If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer. Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Unilogic bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Unilogic uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Rechten van betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Unilogic. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming benoemd. Al deze rechten kunt u jegens Unilogic uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u inplannen.

U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Unilogic altijd bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken, tenzij Unilogic dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Unilogic behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen hanteert Unilogic technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Unilogic updatet en test haar IT-security systemen op permanente basis.

Unilogic beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers die deze informatie nodig hebben om u te voorzien van de juiste informatie. Daarnaast traint Unilogic haar medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van privacy en veiligheid van uw informatie. Unilogic verbindt passende disciplinaire maatregelen om de privacy verantwoordelijkheid van haar medewerkers te handhaven. Unilogic borgt deze processen o.a. door deze te certificeren. Unilogic heeft de volgende certificeringen die informatiebeveiliging borgen: ISO 9001 en ISO 27001.

Dataoplsag

Uw persoonlijke gegevens worden door Unilogic opgeslagen op eigen servers en op servers van de cloud gebaseerde databasebeheerdiensten die Unilogic gebruikt. Deze zijn gevestigd in Nederland.

dustin-logo-kl
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl