Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over Unilogic op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken. Unilogic stelt het op prijs dat u haar website bezoekt. Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige disclaimer.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Unilogic geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Unilogic behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bij twijfel of onduidelijkheid verzoeken wij u daarom contact op te nemen via het contactformulier.

Unilogic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van haar website. Noch aan de informatie op deze website, noch aan het technisch functioneren ervan, kunnen rechten worden ontleend. Unilogic is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

De website van Unilogic bevat externe links. Zij staan op de website vermeld als service voor de bezoeker. Unilogic is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina’s van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Unilogic behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unilogic. U mag de informatie op deze website wel afdrukken voor eigen gebruik.

Unilogic respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze worden geschaad, dan wordt u verzocht om contact op te nemen via het contactformulier.

dustin-logo-kl
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl